Liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LEPRO VIỆT NAM

  • Phòng 302, Tòa nhà N01C - Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  • Tel: (04) 73023936

  • Fax: (04) 73023935

  • info@leprocons.com.vn

  • leprocons.com.vn

google map

contact info