LEPROCONS tổ chức cho toàn bộ CB CNV du lịch

Theo kế hoạch thường niên, Năm 2016 LEPROCONS tổ chức cho toàn bộ CB CNV thăm quan, du lịch Biển Cửa Lò và ghé thăm Quê Bác tại Nghệ An từ ngày 15/07/2016 đến ngày 17/07/2016.

Chuyến du lịch đã tạo được tinh thần sảng khoái, hứng hởi làm việc và tình đoàn kết của CB CNV trong ngôi nhà chung LEPROCONS.

Các hoạt động trong chuyến Du lịch:

Hình ảnh trao giải trò chơi tại bãi biển Cửa Lò - Nhệ An.