Dự án Xây dựng nhà máy Espoir Việt Nam

Ngày 22/11/2015, Công ty TNHH Espoir Việt Nam (ESPOIR - Chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần Xây dựng Lepro Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (LEPROCONS - Nhà thầu chính) long trọng Khởi công Dự án Xây dựng nhà máy Espoir Việt Nam.
 
Phối cảnh nhà máy Espoir Việt Nam.
 
 Bài phát biểu của Ông Vũ Hiển - CT HĐQT LEPROCONS
 
 
 Bài phát biểu của ông Takashi Sakuma - CT HĐQT ESPOIR
 
 
 Buổi lễ  kết thúc thành công tốt đẹp.