Dự án Xây dựng nhà xưởng AMV - Giai đoạn II

Công ty Cổ phần Xây dựng Lepro Việt Nam hợp tác cùng công ty TNHH Advanced Material Việt Nam thực hiện dự án Xây dựng nhà xưởng AMV - Giai đoạn II.
 
Phối cảnh nhà xưởng AMV