Dự án Xây dựng nhà xưởng AMV - Giai đoạn II : C+E+canteen

Sau khi Xây dựng thành công nhà xưởng B, nhà xưởng D của dự án Xây dựng nhà xưởng AMV – Giai đoạn II, LEPROCONS nhận được sự hài lòng và đánh giá rất cao bên phía Chủ đầu từ. Ngày …. LEPROCONS tiếp tục được Công ty TNHH Advanced Material Việt Nam tin tưởng ký hợp đồng Xây dựng nhà xưởng C, nhà xưởng E và nhà cantten của dự án.

Hinh ảnh phối cảnh các nhà xưởng

Phối cảnh nhà xưởng E của nhà máy AMV.

Phối cảnh nhà Canteen của nhà máy AMV