DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ IDE 2 - NHÀ XƯỞNG D

Sau khi hoàn thành nhà xưởng A ( giai đoạn 1) và nhà xưởng B,C(giai đoạn 2), Leprocons tiếp tục bước vào tiến hành giai đoạn 3 của dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê IDE 2 - Nhà xưởng D.

Vào 7h30p sáng ngày 13/12/2017, tiến hãnh lễ động thổ, khởi công xây dựng nhà xưởng D, Leprocons nỗ lực hoàn thành trong thời gian sớm và đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất để có thể sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Phối cảnh nhà xưởng D