Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc-2012 (11-13/5/2012)

Chủ đề “ Kiến trúc – Đô thị với biến đổi khí hậu”

Nguồn: internet

Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc-2012 với Chủ đề “ Kiến trúc –Đô thị với biến đổi khí hậu” do Trường đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức sẽ diễn ra trong các ngày từ 11 đến 13/5/2012 tại TP Đà Nẵng tươi đẹp.

Với một nội dung sinh hoạt phong phú và hấp dẫn như: Tham quan các di sản kiến trúc, văn hóa lịch sử; Thi ý tưởng kiến trúc, nghệ thuật sắp đặt, ký họa, vẽ tranh cổ động, thiết kế nhanh; Góc nhìn sinh viên với chủ đề “ Đô thị Việt Nam trong mắt chúng tôi”; Giao lưu sinh viên Kiến trúc, thi đấu thể thao… Festival năm nay sẽ đem đến cho sinh viên một trải nghiệm mới mẻ, thú vị và bổ ích.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Hội KTS Việt Nam đề nghị Lãnh đạo các Trường đào tạo KTS nghiên cứu Chương trình Liên hoan Sinh viên Kiến trúc 2012 (Thời gian, nội dung, kế hoạch tổ chức…), đăng ký số lượng đại biểu sinh viên của Trường tham dự Festival cho Ban Tổ chức là Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng trước ngày 15/4/2012.

Một số Quy định đối với các Đoàn tham dự:

1/ Số lượng đại biểu: không quá 30 Đại biểu/Trường. Riêng các Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cử không quá 50 Đại biểu/Trường.

2/ Các Trường tham dự tự lo kinh phí đi về, ăn nghỉ và phí tham quan.

3/ Đăng ký tham dự các nội dung hoạt động của Festival 2012.

Đề nghị các Trường có văn bản trả lời cho Hội KTS Việt Nam và Ban Tổ chức Trường đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng trước ngày 15/2/2012 để kịp hoàn thiện công tác chuẩn bị.