Nhân lực – chất xám hay cửu vạn?

Trong số trước, Nhà thầu và Thị trường Xây dựng đã bàn chuyện: máy và người – cái gì quan trọng hơn? Năng lực quản trị, và thương hiệu – đều do con người tạo ra, mới là những giá trị đỉnh cao của nhân lực.(*) Vậy trong tháng này nhà thầu Việt đang bàn chuyện gì? 
 


Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Nhiều quan tâm nhất, nóng nhất, có lẽ là chuyện giảm tín dụng cho bất động sản, cắt đầu tư công và các dự án đầu kém hiệu quả của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước – một phần nội dung của Nghị quyết 11 của Chính phủ ban hành cuối tháng 2 về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô.